Destek Hattı: Tel: +90 533 310 47 95

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması
 
https://rukiyezirekoglu.com/ 'a ait mobil uygulamalar, mobil siteler, sanal mağazalar, sosyal medya hesabı ve sair otomatik olan veya olmayan yollarla veri işleme faaliyetinde bulunmaktayız. İnternet sitemiz aracılığıyla yayınlamış olduğumuz işbu metinde siz değerli müşterilerimizi/kullanıcılarımızı/üyelerimizi Kişisel Verilerin Korunması Politikamıza hakkında bilgilendirmek istemekteyiz.
 
https://rukiyezirekoglu.com/ olarak kişisel verilerinizi işleyebilir miyiz?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında https://rukiyezirekoglu.com/ olarak tarafınıza sunmakta olduğumuz hizmetlerin yerine getirilebilmesi için birtakım verilerinizi işlemekteyiz. KVKK’nin 3/ı maddesinde belirtildiği üzere;
i. kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlememiz,
ii. veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olmamız sebebiyle KVKK kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla belirli sorumluluk ve yükümlülüklere sahip olmaktayız.
Veri sorumlusu olmamız sebebiyle (i) açık rızanız olması veya (ii) KVKK’nin 5/2. maddesinde belirtilen istisnaların bulunması halinde kişisel verilerinizi hukuka uygun ve kişilik haklarınıza saygılı bir şekilde işleyebiliriz.
 
https://rukiyezirekoglu.com/ olarak sizlere ait hangi verileri işlemekteyiz?
https://rukiyezirekoglu.com/ 'a ait mobil uygulamalar, mobil siteler, ait mobil uygulamalar, mobil siteler, sanal mağazalar, sosyal medya hesabı ve sair otomatik olan veya olmayan kanallar aracılığıyla siz değerli  müşterilerimiz/kullanıcılarımız/üyelerimize ait; ad/soyad, doğum tarihi bilgileri,TCKN bilgileri, cep telefonu, sabit telefon bilgileri, e-posta adres bilgisi, ikametgah adres bilgisi, internet sitemizi kullanmanız halinde sayfaya ilişkin trafik bilgileriniz, alışveriş geçmişiniz ve ödeme yönteminiz, pazarlama ve iletişim tercihleri, sosyal medya hesaplarıyla üyeliğinizi eşleştirmeniz halinde sosyal medya hesaplarınızda yer alan ve onay verdiğiniz bilgiler, ve gerçekleştirmiş olduğunuz alışverişlere ilişkin bilgiler tarafımızca KVKK’ye uygun bir şekilde işlenmektedir.
 
Kişisel verilerinizi hangi amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz?
Kişisel verilerinizi KVKK, sair mevzuat ve uluslararası düzenlemeler uygun olmak koşuluyla;
https://rukiyezirekoglu.com/ 'da kişisel hesabınızı oluşturmak ve yönetmek, online servisi kullanarak yaptığınız siparişlerinizi ve iade işlemlerinizi yönetmek, teslimat durumunu bildirmek için gerekirse cep telefonu mesajı göndermek, ürünlerinizin teslimatı ile ilgili olası herhangi bir sorunda sizinle irtibata geçmek, talepleriniz hakkında size bilgi vermek ve yeni veya değişmiş servisler hakkında sizi bilgilendirmek, bültenler ve kataloglar gibi pazarlama teklifleri göndermek, müşterilerimizin alışveriş deneyimleri göz önünde bulundurularak ilgilenebilecekleri ürünlere ilişkin yönlendirmelerde bulunmak ve kampanyalara ilişkin bilgi verebilmek, müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, online düzenlenmiş yarışmalarda kazananları bilgilendirmek, size uygun pazarlama teklifleri ve bilgiler sunmak için analizler yapmak, online alışveriş yapabilmek için yasal yaşta olduğunuzu doğrulamak, tekliflerimiz ve hizmetlerimizden faydalanmanızı sağlamak için size anketler göndermek, hizmetlerimizin sağlandığı sistemleri test etmek ve geliştirmek, hizmetlerimizin kötü niyetle veya yanlış kullanımını engellemek, amaçları doğrultusunda işlemekteyiz.
 
https://rukiyezirekoglu.com/ olarak verilerinizi kimlerle paylaşmaktayız?
KVKK kapsamında siz değerli müşterilerimize/kullanıcılarımıza/üyelerimize verilen hizmeti yüksek standartlar içerisinde gerçekleştirmek amacıyla verileriniz, https://rukiyezirekoglu.com/ bünyesindeki veri sorumlusunun temsilcisi sıfatına sahip çalışanlarımızla, KVKK kapsamında belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için sözleşmesel ilişki içerisine girdiğimiz yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortaklarımızla, hizmet aldığımız gerçek/tüzel kişilerle, program ortağı olunan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla,  işbu maddede sayılmayan fakat veri işleme faaliyetlerinde yer alan diğer üçüncü kişilerle ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yetkili kılınmış idari veya adli kurum/kuruşlarlar ile paylaşılabilir.
 
https://rukiyezirekoglu.com/ olarak kişisel verilerinizi ne kadar süre ile saklamaktayız?
Kişisel verilerin korunması hukuku kapsamında her bir verinin işlenmesi için ayrı değerlendirme yapılması gerektiğinden ötürü kişisel verilerinizi hukuka uygun bir şekilde ve işlenmesi için gerekli olan meşru süre kadar işlemekteyiz.
Bu kapsamda kişisel verileriniz https://rukiyezirekoglu.com/ ile geçerli bir hukuki ilişkiniz bulunduğu sürece doğru ve güncel bir şekilde tutmaktayız. Tarafınızca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin verilmiş açık rızanın ortadan kalkması halinde ise kişisel verilerinizi sair mevzuatta belirtilen süreler kapsamında ve/veya KVKK’nin 4. ve 5. maddesinde belirtilen ilkeler kapsamında işlemekteyiz. Meşru amacın ve yasal sürelerin ortadan kalkmasını takiben kişisel verileriniz derhal silinmekte/yok edilmekte/anonim hale getirilmektedir.
 
Ticari Elektronik İleti İzni
https://rukiyezirekoglu.com/ tarafından sağlanan ürün ve hizmetler ile ilgili çeşitli duyuruların yapılması amacıyla tarafınızla https://rukiyezirekoglu.com/ üzerinden elde etmiş olduğumuz elektronik iletişim adresleri (SMS,e-posta) aracılığıyla iletişime geçilecektir. Bu kapsamda tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesini talep etmeniz halinde;
https://rukiyezirekoglu.com/ 'a üye olmak için yapacağınız başvuru aşamasında söz konusu işleme onay vermeniz,
https://rukiyezirekoglu.com/ 'a üye olurken onay vermemeniz durumunda, arzu ettiğiniz bir zamanda, internet sitemizde yer alan “Hesabım” bölümü altındaki “Kişisel Bilgiler” kısmından tercih değişikliği yapmanız gerekmektedir.
https://rukiyezirekoglu.com/ olarak, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik ileti aracılığıyla tarafınızla kampanya ve duyurulara ilişkin temasa geçilmesini, herhangi bir gönderi yapılmasını sonlandırma/reddetme hakkına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.